V času pandemije in s tem socialne izolacije je na mestu vprašanje izvajanja stikov med starši in otroki, ki ne živijo skupaj. V trenutnih izjemnih okoliščinah, ki brez dvoma niso posledica ravnanja enega ali drugega starša, se je potrebno obnašati še posebej zrelo in odgovorno.

Področje družinskega prava je po mnenju mnogih že v običajnih razmerah neustrezno in pomanjkljivo urejeno, pri čemer ne moremo spregledati izjemne čustvene obremenitve vseh vpletenih.

Ta prispevek ne bo podal odgovora glede vaše individualne situacije ali rešil vaše zagate, lahko pa s priporočili za ravnanje omili stisko. Poglejmo, kaj lahko storite.
 

 1. Znova in podrobno natančno preberite odločbo o stikih otroka s staršem; Kaj in kako je določeno? Je izvedba sploh možna? Ali je stik možno izvesti s čim manj socialnimi stiki tudi v krogu sorodnikov? Ali bi z izvedbo stika, če bi bili okuženi, lahko okužbo prenesli?
 2. Odgovorite na vprašanje o tem ali je možna povsem varna izvedba stika glede na individualne okoliščine; Če dvomite v resnost situacije, si oglejte fotografije stanja v bolnicah v Sloveniji in še posebej v sosednji Italiji;
 3. Drugemu staršu podajte pisni predlog izvedbe stika – da se izognete nesporazumu in da je predlog mogoče večkrat prebrati in pravilno razumeti, da se lahko izognete čustvenim odzivom ali prehitrim reakcijam;
 4. Upoštevajte ukrepe in navodila oblastnih organov in medicinske stroke – je stik pod temi pogoji (zaprtje igrišč, šol, vrtcev, nemožnost izvedbe stika pod nadzorom CSD, morebiti razglašena karantena) še mogoč?
 5. Upoštevajte, da so ukrepi oblastnih organov sprejeti v skrajni sili in da glede na hierarhijo pravnih aktov veljajo nad vašo individualno odločbo o stikih;
 6. Upoštevajte, da je varovanje življenja nad vsemi ostalimi pravicami;
 7. Zaradi spoštovanja nujnih in izjemnih ukrepov ne morete biti kaznovani (ni elementa protipravnosti), lahko ste kaznovani, če okoliščine zlorabite in vam je moč dokazati naklep;
 8. Razmislite ali bi se lahko pri izvedbi stika prilagodili okoliščinam s stikom na daljavo, preko:
  • telefona, Skypa, Vibra, WhatsUpp, ipd.
  • s pošiljanjem fotografij,
  • pošiljanjem lastnoročno napisanih pisem, sporočil, risbic, lepih misli;
  • izdelavo drobnih pozornosti, darilc za odsotnega starša;
  • pogovora z otrokom o odsotnem staršu v času, ko bi moral biti izveden stik ali
  • na drug način, ki teži k poglabljanju čustvene vezi med otrokom in odsotnim staršem, kar vključuje tudi otroku prilagojeno pojasnilo o stanju v državi in okoliščinah, ki jim ni botrovala volja enega ali drugega starša
 9. Prevetrite osebne okoliščine in upoštevajte sorazmernost obremenjenosti obeh staršev;
 10. Prosite za pomoč (CSD, vaš odvetnik in v skrajnem primeru sodišču predlagajte izdajo začasne odredbe);
 11. V prvi vrsti ostanite mirni, zaščitite življenje in ravnajte v najboljšo korist otroka.
 12.  
  Vsakršno nasilje prijavite (policija, psihiatrična ustanova, CSD, sodišče) in v osebni stiski ne ostajajte sami. S primerljivimi dilemami se v državi soočajo starši 70.000 otrok.

  Na podlagi Odredbe Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, med drugim tudi o začasnih odredbah s področja družinskega prava in izvršilnih zadevah v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona.