Na predlog ministrice za pravosodje z dne 12. 3. 2020 in na podlagi Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča RS dne 13.03.2020 izdal ODREDBO o posebnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus. Sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah:

  1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v RS,
  2. postopek v zadevah zavarovanja (npr. začasne odredbe),
  3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
  4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
  6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
  7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,
  8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev ali udeležencev,
  9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo, o čemer bomo svoje stranke osebno obvestili.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Posebno opozorilo velja za t.i. materialne roke – roke, ki so določeni z zakonom za vložitev zahteve zaradi priznanja določene pravice. Učinkov zamude materialnega roka ni mogoče odpraviti s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje.

Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi. Iz previdnosti in v izogib nepotrebnim dvomom bomo, kolikor bo le mogoče, vse primere obdelali pravočasno ne glede na tek rokov. Stranke boste tudi osebno obveščene o stanju vaših zadev, ki so že v delu.

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020.
Če ste zaradi stanja v državi zaradi pandemije v osebni stiski, ki je pogojena tudi s pravnimi vprašanji, se pred ključnimi odločitvami posvetujte, včasih zgolj kratek nasvet lahko pomeni izredno razbremenitev.

Želimo vam, da ostanete zdravi. Dosegljivi bomo po elektronski poti ali na mobilni številki.